Randy Winth
צייר ואמן. נולד וחי בלונדון ומבקר לעתים בישראל. אייר בין השאר את הספרים ספוילרים, Twenty three funerals, Good Good Good.

העניין הוא זה

מאנגלית: דני הגרטי