Randy Winth

צייר ואמן. נולד וחי בלונדון ומבקר לעתים בישראל. אייר בין השאר את הספרים ספוילרים, Twenty three funerals, Good Good Good.

עינו פקוחה

מאנגלית: דני הגרטי

העניין הוא זה

מאנגלית: דני הגרטי

לילה אחד בירושלים

מאנגלית: דני הגרטי על פי קנטטה 140 של באך