Randy Winth
צייר ואמן. נולד וחי בלונדון ומבקר לעתים בישראל. אייר בין השאר את הספרים ספוילרים, Twenty three funerals, Good Good Good.

לילה אחד בירושלים

מאנגלית: דני הגרטי

על פי קנטטה 140 של באך