דן זלצר
צלם תעודה עצמאי, חי בתל-אביב.

תצלומים

איתקה

מנואט

תצלום