אורי קרמן
חבר נבחרת הסופרים והמשוררים של ישראל בכדורגל מיום הקמתה.

מחסן תלבושות