נטע גוב
ציירת וצלמת. גדלה בחיפה, חיה בתל אביב. 

תצלומים