עדי שורק

סופרת ועורכת "ושתי", סדרת הפרוזה בהוצאת רסלינג. ספריה שבע מטרוניתות ותיירות פנים ראו אור בהוצאת ידיעות אחרונות.

איש יונה

בתחילת בוקר גשום ראיתי אותו במעלה רחוב בוגרשוב, הלאה מן הים, בצד ימין, יושב על ספסל עץ חוּם. יחד אתי שמה לב...