רונן ה.

כפרה של אבא

אבא קיבל שני ג'קים ושלושה פרחים שחורים. לרומני לא היה כלום. ידעתי, כי כשאין לו כלום העיניים שלו תמיד רצות מצד לצד...