רונן ה.

בן ארבעים ושש, גר בתל אביב. פרסום ביכורים בגיליון הומרוס.

כפרה של אבא

אבא קיבל שני ג'קים ושלושה פרחים שחורים. לרומני לא היה כלום. ידעתי, כי כשאין לו כלום העיניים שלו תמיד רצות מצד לצד...