משה צימרמן

ההיסטוריה הגרמנית כקברט

לקברטיסט מקצוע מסוכן. אמנם דומה תפקידו לזה של ליצן החצר הקלאסי, מי שנהנה מ"חירות הליצן", דהיינו: מותר לו לומר דברי ביקורת האסורים...