משה צימרמן

יליד ירושלים, 1943. בין 1986 ו-2012 - מנהל מרכז קבנר להיסטוריה גרמנית. תחום התמחות ומחקר עיקרי: היסטוריה גרמנית ויהודית-גרמנית של המאות 19-20. ספרים אחרונים: עבר גרמני - זיכרון ישראלי, תל אביב 2002. עבר גרמני-יהודי - אתגר שנאת היהודים, 2005 (גרמנית). משרד החוץ הגרמני והעבר, 2010 (יחד עם קונצה, פריי והייס) (גרמנית). גרמנים נגד גרמנים, תל אביב 2013.

ההיסטוריה הגרמנית כקברט

לקברטיסט מקצוע מסוכן. אמנם דומה תפקידו לזה של ליצן החצר הקלאסי, מי שנהנה מ"חירות הליצן", דהיינו: מותר לו לומר דברי ביקורת האסורים...