דניאל סירקין

לשחק את שקספיר חלק ב – שקספיר בישראל

שקספיר בעברית? הכמות הגדולה של תרגומיו לעברית עשויה להעיד על הרצון ובצידו הקושי לקרב אותו לאוזנו של הקהל הישראלי. ראיון עם עמרי...

לשחק את שקספיר חלק א – הסוד

רצינו לברר איך מייצרים חיבור בין שקספיר, עם טקסטים קלאסיים שנכתבו במאה ה- 16, לבין הקהל הרחב, שחי במאה ה-21. לשם כך...