סמי ברדוגו

סיסי

"I am all the daughters of my father's house And all the brothers too; and yet I know not." (Twelfth Night, Act 2, Scene...