יצהר ורדי

אבא חזר

.עוד לפני קול הצעדים הוא מריח את הריח הזה, המוּכָּר לו כל כך – ריח הסולר, הגובר אפילו על ניחוחה של הנערה...