יעקב ביטון

מחברות התבוסה

***** התפילה נכתבה תחילה בחרדת עניים אלה שהשמיים התרחקו מהם מספיק כדי שיצעקו לבסוף ככולנו רק המנון עצמי. ***** אתה להלל ולשבח ולהודות, אתה בשפתך הניעורה ממערת הפה עומד בטלית זיעה, ורק...