רות פיין

פרופסור מן המניין וראש החוג ללימודים ספרדיים ולטינו אמריקאיים באוניברסיטה העברית וחוקרת ישראלית, הגרה בירושלים ועוסקה בספרות ספרדית ולטינו-אמריקנית. פיין מתמחה בסיפורת תור הזהב של ספרד (המאות ה-16 וה-17), ובפרט ביצירתו של מיגל דה סרוונטס.

חזרתם של המוריסקים בקיחוטה

I את מורכבותה של יצירת המופת הסרוונטינית ואת אופייה הרב-משמעי המהווה כר לפרשנויות מרובות, אפשר להבין מחד גיסא כביטוי מובהק, ובה בעת מובלע,...