דוד לוין

במאי ומשורר. ספרו שירים 9 ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, והספרים איך בידיים ריקות והיה שליו לב ראו אור לאחרונה בהוצאת קשב לשירה. אברם, מחזה פרי עטו, עולה בימים אלה באנסמבל הרצליה.

חוכמת הגלגל

"מר איכמן הגר בקומה השניה, גם הוא יהודי. להיות איכמן במינכן, לא פשוט. שנים מבקש וחוזר ומבקש מר איכמן לשנות את שמו. מבוקשו לא...