חן ירקוני

נולדה באיזור הצפון, העבירה את ילדותה בארצות הברית, וחזרה כדי לגור באיזור הדרום. עורכת, כותבת טקסטים, עוסקת בשיווק.

רובוט אנג’לה: רצון לאהבה

רובוט אנג'לה:       מביעה רצון לאהבה. שאלה: אפשר מימוש? רובוט ג'ון:            מחמאה. תודה. מחַשב. רובוט אנג'לה:      שאלה: אפשרות להוסיף מידע? רובוט ג'ון:             אפשרות קיימת. עדיין...