דניאלה אידן

בונדורמין

לא תמיד זה פרט שולי שחושף את השקרן?   בבית הגדול שאור יום לא חדר אליו חודשים רבים בשנה ודיבור לא נשמע בו...