אישה אחת הלכה לקרקס לבקש עבודה קבועה - אביבית משמרי

אביבית משמרי | סיפור מתוך כתב העת אורות, גיליון 7: קברט אישה אחת הלכה לקרקס לבקש עבודה קבועה. שלח אותה המנהל לראיון אצל תת-לוליין בכיר ...

להמשך »