אורי קרמן | איורים מתוך כתב העת אורות, גיליון 7: קברט

אביגדור המאירי

קלייר וואלדוף

אריקה מאן

פרידריך הולנדר

פריץ גרינבאום

קורט גרון

ג'ני לוביץ

קורט טוכולסקי

קורט וייל

מרלנה דיטריך

מקס אהרליך

פאול או'מונטיס

וייס פרדל

ורנר פינק