עפרה עמית | איור מתוך כתב העת אורות, גיליון 1: שקספיר

"יש שכוחות השחור באמיתות לאסוננו מפתים אותנו, קונים ליבנו באמת שולית, עד שבוגדים הם בנו בעניין הרה-גורל"

שקספיר | מקבת, מערכה 1, תמונה 3 |תרגום: מאיר ויזלטיר


יוצרים