ליאורה גרוסמן | איור מתוך כתב עת אורות, גיליון 1: שקספיר

"אפרוק לעת זקנה סבלות מלכות, ועל כתפי הנוער אשימנה ובאפס עול אל קבר אדדה"

שקספיר | המלך ליר, מערכה 1, תמונה 1 | תרגום: אברהם שלונסקייוצרים